Förståelse inom kollektivets uttryck av SYFTET

Kom att tänka på en invandrare som körde mig i taxi i somras. Att lära sig ett nytt språk känns som en stor aktivitet i att integrera de kollektiva livsformernas existensiella "traditioner" -människan är "medmänskligare" och förstår mer än vi har hänsyn till att FÖRA FRAM i vårt reduktionistiska kaotiska försvarande av det förflutna. Det verkar nästan vara det stora problemet att skapa spontana länkar för den "transpersonella tillgivenhet" som vi i vår kulturella integrering rastlöst besitter ett "överskott" av, vilket vi istället uttrycker religiöst (kollektivt omedvetna strukturarketyper greppbara i det högre sinnets "bild") för att omfamna förståelse inom "det större utrymmet" -dvs. gemenskapen -som inte alltid tillgodoser vår törst efter att förstå, vilket skapar extrema versioner av kulturell alienation och förvirrat förakt av det konventionella. Att människor söker sig till religioner handlar om något mycket djupare än maktens lekar -det finns en medvetandehistoria bakom allting; sanning ÄR att söka BAKRUNDEN till formen genom det som ligger BORTOM -dvs. healande. Det är inte så konstigt att objektet för religionerna är just Gud! Vi försöker imitera en spontan cermonisk "upptäckt" som någon gång lyckades beskriva SYFTET! Det är därför vi tror att saker är "fatala"...


Jag tycker vi tar så lite hänsyn till våra verkliga behov och riktiga naturer, vi ser ner på varandra.

Den där taxiföraren hade naturligt utvecklat ett "ultimat" form-språk trots att han hade problem med svenskan, han hade greppat själva "språköverföringen mellan två språk" i en holistisk-transcendental "övergånsbro" och hade hittat en integritet för det filosofiska rum som alla människor har latent.
 

Eftersom vi nu redan har skapat de första naiva formerna för vår holistiska filosofiska självprojektion i vårt sökande efter HELHET, har vi en potential att titta på den historia som utgjort dess "myt" -det finns en sanning bakom sanningen om vi förstår de ENERGIER som skapar den, och det är sanningen OM detta som vi nu börjar leta efter ord och ansvar för.

RSS 2.0