Det var det här med magnetfält

..Musik..

..Poesi..

..Sinnesnärvaro..


..Precision..

..Öppen kreativitet..
 

Tar mig i kragen

Jag har insett att det "är dags" att bli medveten om den kreativa närvaron; utvecklande möjligheter i den specifika spontaniteten. Att fyllas av vördnad över naturen och inse att jag faktiskt kan dö närsomhelst. Passionen i att bemästra den totala livsfara jag står i.

+ Presentera mig totalt, ohämmat och rakt; kasta mig "ut i det".

+ Helt enkelt bestämma mig för att göra det jag är "rädd" för, dvs. det som upplevs "hotande" för min image/myt.

+ Klargöra mina intentioner för mig själv, och vara rak med det till omvärlden.

+ Play the love, the religion.

+ Aldrig tveka. Bara göra, gå mot döden.


Ordet bortom

Han är namnlös, ty de minns att den Gudomlige själv, i en av de gåtfulla syner som han på symboliskt vis uppenbarar sig i, tillrättavisade den som frågade honom: "Vad är ditt namn"? (1 Mos 32:29) och ledde honom bort från den kunskap som uttrycker sig i namn med orden: "Varför frågar du efter mitt namn? Det är alltför underbart" (Dom 13:18). Och sannerligen, är det inte underbart, detta namn över alla namn, det namnlösa namnet som övergår "alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande" (Ef 1:21)? Han har alla namn, ty de uppmärksammar att han säger om sig själv: "Jag är den jag är" (2 Mos. 3,14) eller Liv, Ljus, Gud, Sanning, och att de som känner Gud firar alltings Ursprung med många olika namn, dragna från hans verk - Godhet, Skönhet, Vishet ... Livgivare, Intelligens ... Den Gamle av dagar, Evig Ungdom, Frälsning, Rättvisa, Helgelse, Befrielse, och som en som övergår all väldighet och kommer till människan som en mild fläkt. Dessutom förkunnar [teologerna] att detta gudomliga Ursprung ... finns på en gång mitt i världen och bortom himmel, sol, stjärna, eld, vatten, vind, dagg, moln, klippa, sten; det är kort sagt allt som finns och ingenting av det som finns. Detta alltings Ursprung som övergår allting är alltså på en gång namnlöshet, som passar honom, och alla varelsers namn ... Redan i förväg finns alla väsen i honom ... och det är därför som man kan prisa honom och nämna honom utifrån varje skapad varelse.


Tao te ching, kap 16

Töm dig själv på allt
Förbli i stillhet

De tiotusen tingen reser sig
Jag betraktar deras återgång
De blomstrar och återvänder sedan till sitt ursprung

Att återvända till ursprunget är stillhet
Stillhet är att återvända till sitt öde
Att återvända till sitt öde är oföränderligt
Vetskap om det oföränderliga är visdom

Den ovetande rusar blint in i eländet
Vetskap om det oföränderliga gör sinnet öppet
Öppet sinne gör handlingen konungslig
Konungslig handling gör det himmelska
Det himmelska når Tao

Den som når Tao ska förbli
Intill sina sista dagar ska han inte ta skada.

Kahlil Gibran

العقرب٥ °١٦' ٤٨    скорпиона 5°16'48


Om det goda i dig kan jag tala men inte om det onda. För vad är ont annat än gott som torterats av sin egen hunger och törst? När det goda är hungrigt söker det sin föda även i dunkla grottor och när det törstar dricker det även av  dött vatten.

-Kahlil Gibran

Sabian symbols

SAGITTARIUS 17
AN EASTER SUNRISE SERVICE DRAWS A LARGE CROWD


This is a time of spiritual rebirth where you can rise above the failings of the past into a new beginning. Coming out of doubt and despair can lead to a new sense of love, faith and compassion. Join with others in a spirit of joy. There's a need for unwavering faith in communal spiritual values.

Performing any deeds with reverence. Cohesive communal expressions of faith. Peace rallies. Revivals. The need for faith in a bright future. Devotion. Worship.

The Caution: Obsession with the ceremony rather than the purpose or ideal. Feeling unable to lift one's spirits.


Neptune conjunct IC/Sun, opposite MC, square Moon?

Jag ber om det

HJÄLP MIG

Jag kommer ihåg

Han behövde mig.

Det känns som om jag måste ge mig 100%-igt åt sanningen snart. Jag har varit död länge nu.

Jag menar..

Lösenord

Hur gör en fånge för att omvärdera/vänja sig vid sitt hem? Avd: Inre och yttre system; struktur och gränslöshet.

Finns det en restriktion måste det ju också finnas en frihet på andra sidan gallret. Genom att självhypnotiskt vända på fängelsekontexten, begreppscynismen, transformeras helvetet till den genuina; det upplevda.

Det ständigt opersonliga mötet blir personligt. Manifestationerna uppenbaras. Hela världen blir min familj.

image3


Truth

The reason is'nt to find the answer. It's to be the answer.

En liten människa

Mitt förstånd är en följd av mina erfarenheter. Mina erfarenheter är en följd av mitt oförstånd.


Den första lektionen

Kärleken tillåts inte att defineras. Kärleken är allting. Det som står fritt från begrepp om "hur det är" och "inte är", fast samtidigt är bägge detta. Kärleken kan aldrig försvinna, endast skenbart tillintetgöras genom spegling, och i dunklet förvrängda bilder. Ha inga fördommar om andra, tro på dem bara, så som du tror på dig själv. Låt seperationen falla, och endast allting skall återstå. Så som det alltid varit.

image2

RSS 2.0